Drukuj

Szkolenie PROW 2014-2020 w Lesznie

1 grudnia w Lesznie odbyo si pierwsze z cyklu szkole dla beneficjentw, w ktrym wziem udzia. Zakres szkolenia obejmowa midzy innymi budow lub modernizacj drg lokalnych, inwestycji w energi odnawialn i w oszczdzanie energii.

Jednym z zaoe Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020 jest poprawa jakoci drg, ktra warunkuje rozwj spoeczno-ekonomiczny wielu miejscowoci wiejskich w Polsce.

Z powodu utrudnie komunikacyjnych zahamowany jest rozwj lokalnej przedsibiorczoci, ograniczone s moliwoci podejmowania przez mieszkacw zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz korzystania z usug publicznych (edukacja, zdrowie, kultura).

Poddziaanie, ktrego dotycz szkolenia, przyczynia si ma do realizacji celu szczegowego 6B PROW 2014 ? 2020 tj. wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Deli.cio.us    Digg    reddit    Wykop    Gwar