Drukuj

Pulsoksymetry dla stra縜k體

W sobot 14 listopada w siedzibie Wojew骴zkiego O秗odka Ruchu Drogowego w Kaliszu wzi背em udzia w przekazaniu stra縜kom z Ochotniczych Stra縴 Po縜rnych po硊dniowej Wielkopolski pulsoksymetr體.

S to urz眃zenia, dzi阫i kt髍ym mo縩a w bardzo szybkim czasie odczyta puls oraz nasycenie krwi tlenem.

Sprz阾 trafi do jednostek ochotniczych stra縴 po縜rnych z powiat體 k阷i駍kiego, jaroci駍kiego, pleszewskiego, ostrzeszowskiego, ostrowskiego, krotoszy駍kiego i kaliskiego.

Urz眃zenia te s bardzo proste w obs硊dze. Wystarczy za硂縴 pulsoksymetr na palec wskazuj眂y i po kilku sekundach odczyta pomiar cz阺totliwo禼i pulsu oraz nasycenia tlenem krwi.


Deli.cio.us    Digg    reddit    Wykop    Gwar