Drukuj

Przekazanie wozu stra縜ckiego dla OSP Trzcinica

W sobot 5 grudnia bra砮m udzia w uroczysto禼i przekazania nowego wozu stra縜ckiego dla jednostki Ochotniczej Stra縴 Po縜rnej w Trzcinicy w powiecie k阷i駍kim.

Samoch骴 z wyposa縠niem kosztowa ponad 1 000 000 z硂tych, z czego 800 000 z硂tych stanowi硂 dofinansowanie z wojew骴ztwa wielkopolskiego w ramach unijnego programu "Poprawa bezpiecze駍twa 秗odowiskowego i ekologicznego", a oko硂 200 000 pochodzi硂 z bud縠tu gminy Trzcinica.

Deli.cio.us    Digg    reddit    Wykop    Gwar