Drukuj

Spotkanie z przedstawicielami samorz眃體 regionu leszczy駍kiego

W czwartek 3 grudnia wraz z Przewodnicz眂 Sejmiku Wojew骴ztwa Wielkopolskiego Pani Zofii Szalczyk wzi背em udzia w si spotkaniu z przedstawicielami samorz眃體 regionu leszczy駍kiego.

Spotkanie dotyczy硂 wsp蟪pracy Wielkopolskiego O秗odka Doradztwa Rolniczego z samorz眃ami w zakresie rozwoju obszar體 wiejskich, prezentacji gospodarstw agroturystycznych, kultury, historii region體, a tak縠 dzia砤lno禼i samorz眃體 w zakresie wspierania rozwoju terytorialnego.

Deli.cio.us    Digg    reddit    Wykop    Gwar