Drukuj

Szkolenie z PROW w Koninie

14 grudnia w Koninie odbyo si kolejne spotkanie z cyklu szkole dla beneficjentw, w ktrym wziem udzia. Zakres szkolenia obejmowa midzy innymi budow lub modernizacj drg lokalnych, inwestycji w energi odnawialn i w oszczdzanie energii.

Wszystkie te dziaania s objte Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Byo to ju 6 szkolenie z tego zakresu, ktre odbyo si na terenie Wojewdztwa Wielkopolskiego. Wczeniejsze szkolenia odbyy si w Lesznie, Poznaniu, Kaliszu, Kpnie i Pile.

Deli.cio.us    Digg    reddit    Wykop    Gwar