Dopasuj rozmiar czcionki

Menu witryny

Samorz眃 Wojew骴ztwa Wielkopolskiego

Polecam

牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋

牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋

Wojew骴zki Zjazd Delegat體 PSL 2012Designed by:

B艂膮d
  • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character
PDF Drukuj Email

Posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw Podej禼ia LEADER

W czwartek 3 marca uczestniczy砮m w II posiedzeniu Grupy Tematycznej do spraw Podej禼ia LEADER, kt髍e odby硂 w Klaudynie pod Warszaw.

W trakcie posiedzenia rozmawiali秏y mi阣zy innymi o kwestiach zwi眤anych z programowaniem i poszukiwaniem finansowania najlepszych rozwi眤a wspieraj眂ych rozw骿 obszar體 wiejskich.

Leader jest podej禼iem do rozwoju obszar體 wiejskich, polegaj眂ym na oddolnym opracowaniu przez lokaln spo砮czno舵 wiejsk lokalnej strategii rozwoju obszar體 wiejskich oraz realizacji wynikaj眂ych z niej innowacyjnych projekt體 潮cz眂ych zasoby, wiedz i umiej阾no禼i przedstawicieli trzech sektor體: publicznego, gospodarczego i spo砮cznego. Przedstawiciele tych trzech 秗odowisk tworzy maj lokaln grup dzia砤nia ? partnerstwo mi阣zysektorowe, kt髍e samodzielnie wybiera projekty, kt髍ych realizacja przyczyni si do osi眊ni阠ia cel體 wsp髄nie opracowanej strategii. Takie dzia砤nie wzmocni ma poczucie lokalnej wsp髄noty, podnie舵 jako舵 zarz眃zania oraz wzmocni kapita spo砮czny na obszarach wiejskich.

W spotkaniu uczestniczy podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Ryszard Zarudzki. Wiceminister podkre秎i znaczenie II posiedzenia GTL oraz przyzna, 縠 tego typu spotkanie jest bardzo dobrym sposobem na konsultacje ze 秗odowiskami LEADER w poszczeg髄nych wojew骴ztwach, z przedstawicielami sieci regionalnych LGD oraz osobami wsp蟪pracuj眂ymi na rzecz Strategii odpowiedzialnego rozwoju. Strategia ta b阣zie mia砤 ogromne znaczenie dla rozwoju wsi, bowiem rz眃 podejmuje pr骲 przekierowania wdra縜nia polityki sp骿no禼i w spos骲 bardziej efektywny na rzecz obszar體 peryferyjnych i odej禼ia od dogmatu polaryzacyjno-dyfuzyjnego na rzecz zr體nowa縪nego rozwoju obszar體 wiejskich.

Deli.cio.us    Digg    reddit    Wykop    Gwar