Drukuj

Przekazanie samochodu stra縜ckiego dla OSP Stawiszyn

W niedziel 17 kwietnia w Stawiszynie w powiecie kaliskim wzi背em udzia w uroczystym po秝i阠eniu i przekazaniu samochodu stra縜ckiego dla OSP Stawiszyn.

Przy tej okazji przypomn, 縠 Samorz眃 Wojew骴ztwa Wielkopolskiego od wielu lat wspiera Ochotnicze Stra縠 Po縜rne. Tylko w roku 2015 by砤 to kwota 5 milion體 z硂tych.


Deli.cio.us    Digg    reddit    Wykop    Gwar