Drukuj

XIX Wiosenne Targi Ogrodniczo-Rolnicze w Opat體ku

W sobot 23 kwietnia wzi背em udzia w XIX Wiosennych Targach Ogrodniczo-Rolniczych i Dzia砶owych "?pami阾ajcie o ogrodach?", kt髍e odby硑 si na terenie Zespo硊 Szk蟪 im. Stanis砤wa Miko砤jczyka w Opat體ku.

W tym roku targi odwiedzi硂 blisko 20 tysi阠y os骲, a swoje produkty zwi眤ane z domem i ogrodem prezentowa硂 150 firm. To najwi阫sze tego rodzaju targi ogrodnicze na terenie Po硊dniowej Wielkopolski. Podczas targ體 odby si konkurs dotycz眂y bezpiecze駍twa podczas prac polowych i bezpiecze駍twa przeciwpo縜rowego.

Deli.cio.us    Digg    reddit    Wykop    Gwar