Drukuj

XVIII Sesja Semiku

25 kwietnia 2016r. w siedzibie Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Wielkopolskiego odbya si XVIII Sesja Sejmiku Wojewdztwa Wielkopolskiego.

Dwie obwodnice miast o dugoci ponad 8 km, 60 km przebudowanych i wyremontowanych drg, 6 nowych sygnalizacji wietlnych, 1 km cieek pieszo-rowerowych, ponad 11 km przebudowanych chodnikw oraz 4 wyremontowane zatoki autobusowe ? tak wyglda ubiegoroczny bilans osigni drogowcw na wojewdzkich trasach. Dane te zawieraa przyjta przez sejmik w kwietniu informacja o wykonaniu zada na drogach wojewdzkich w 2015 r.

Jakie jeszcze tematy pojawiay si na kwietniowej sesji?

Sejmik zgodzi si, by Wielkopolska przystpia do Europejskiej Sieci Wsppracy Regionw na rzecz Bada i Innowacji (ERRIN). Dziaajca w Brukseli sie ERRIN zostaa stworzona, by uatwi przedstawicielom unijnych regionw peniejsze i skuteczniejsze uczestnictwo w tzw. europejskim obszarze badawczym.
Ponadto radni przyjli ?Strategi rozwoju turystyki w wojewdztwie wielkopolskim do 2020 roku?, uzupenili te skady i wybrali brakujcych przewodniczcych sejmikowych komisji.

Deli.cio.us    Digg    reddit    Wykop    Gwar