Drukuj

Dzie Straaka w Kpnie

W poniedziaek 2 maja na Rynku w Kpnie wziem udzia w uroczystociach z okazji "Dnia Straaka".

Straackie witowanie rozpoczo si od uroczystego przemarszu druhw ze sztandarami w kierunku Rynku z siedziby OSP Kpno w asycie ostrzeszowskiej orkiestry dtej.

Uroczysty apel by okazj do do wrczenia medali za zasugi dla druhw. Medalem honorowym im.Bolesawa Chomicza zosta odznaczony dh Jerzy Przybylski. Wrczono te zote, srebrne i brzowe medale za zasugi dla poarnictwa.


Deli.cio.us    Digg    reddit    Wykop    Gwar