Drukuj
wtorek, 22 marca 2016 15:20

Forum rolnicze w Z硂towie

W pi眛ek 18 marca w Starostwie powiatowym w Z硂towie wzi背em udzia w Forum Rolniczym powiatu z硂towskiego. G丑wnymi tematami spotkania by硑 sprawy dop砤t bezpo秗ednich i program體 PROW 2014 - 2020. Poruszyli秏y tak縠 powracaj眂y i niestety ci眊le aktualny problem suszy.

Deli.cio.us    Digg    reddit    Wykop    Gwar