Drukuj
pi膮tek, 25 marca 2016 16:23

Jubileusz J髗efa Rackiego

W sobot 19 marca 2016r. uczestniczy砮m w obchodach 50-lecia pracy zawodowej J髗efa Rackiego. Jubileusz odby si w kaliskim klubie Komoda, gdzie przyby硂 prawie 200 os骲.

J髗ef Racki zajmowa stanowisko geodety wojew骴zkiego, nast阷nie pe硁i funkcj g丑wnego geodety kraju. W latach 1999?2002 by wicestarost powiatu kaliskiego, nast阷nie pe硁i funkcj wicemarsza砶a wojew骴ztwa wielkopolskiego. By tak縠 pos砮m VI i VII kadencji.

Deli.cio.us    Digg    reddit    Wykop    Gwar